Realizacja - SĄD REJONOWY PRUSZKÓW UL. KRASZEWSKIEGO 22

- Wymiana instalacji elektrycznej, odgromowej, rozdzielnic i zasilania budynku

- Wymiana instalacji C.O.

- Prace budowlane po robotach instalacyjnych

- Konserwacja instalacji i urządzeń ektrycznych (pogotowie energetyczne)

powrót do listy realizacji

 
 

 

Park maszynowy

Firma dysponuje wysokiej klasy sprzętem specjalistycznym, co pozwala w pełni profesjonalnie wykonać powierzone prace.

Kontakt

"ELEKTRYK-PL ML" Sp. z o.o.
05-820 Piastów, ul. Al. Jerozolimskie 338
Tel. 0-22 753 59 79, Fax: 0-22 729 19 58
e-mail: biuro@elektryk-ml.com.pl

   

2010 "ELEKTRYK-PL ML" Sp. z o.o.